ขายด่วน ที่เปล่าเนื้อที่ 226 ตร.วา ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

ขายด่วน ที่เปล่าเนื้อที่ 226 ตร.วา ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง

450,000 บาท

honey pot