ขายมอเตอร์5เเรง2สายยี่ห้อ TOSHIBAรุ่น เก่า สภาพดี1ลูกไฟ2สาย 220 V

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

ขายมอเตอร์5เเรง2สายยี่ห้อ TOSHIBAรุ่น เก่า สภาพดี1ลูกไฟ2สาย 220 V

8,500 บาท

honey pot