สมเด็จพระผงหลวงพ่อเหลือ วัดสร้อยทอง สร้างศาลาการเปรียญ ปี ๒๕๓๕

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

สมเด็จพระผงหลวงพ่อเหลือ วัดสร้อยทอง สร้างศาลาการเปรียญ ปี ๒๕๓๕

250 บาท

honey pot