ที่ดิน นส3ก.34 ไร่ ถนนบ้านนา-แก่งคอย ต.ท่ามะปรางค์ อ.แก่งคอย

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

ที่ดิน นส3ก.34 ไร่ ถนนบ้านนา-แก่งคอย ต.ท่ามะปรางค์ อ.แก่งคอย

250,000 บาท

honey pot