ที่ดิน 93 ไร่ หน้ากว้าง295เมตรติดถนนลาดยางลับแลอต.ราคา1.2ล้าน-ไร่

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

ที่ดิน 93 ไร่ หน้ากว้าง295เมตรติดถนนลาดยางลับแลอต.ราคา1.2ล้าน-ไร่

112,000,000 บาท

honey pot