ขายที่ถมแล้ว 200 ตรว. หน้ากว้าง 22 ม. อยู่ที่ คลอง 8 ธัญบุรี จ. ป

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

ขายที่ถมแล้ว 200 ตรว. หน้ากว้าง 22 ม. อยู่ที่ คลอง 8 ธัญบุรี จ. ป

1,050,000 บาท

honey pot