เจ้าพ่อกวนอูท่ายืน หรือปางห้ามศึกเนื้อทองเหลือง สูง 29.5 ซม.

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

เจ้าพ่อกวนอูท่ายืน หรือปางห้ามศึกเนื้อทองเหลือง สูง 29.5 ซม.

3,500 บาท

honey pot