ที่ดินกำแพงเพชร ติดทางหลวง ขายยกแปลงให้เช่าทำนาอยู่

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

ที่ดินกำแพงเพชร ติดทางหลวง ขายยกแปลงให้เช่าทำนาอยู่

550,000 บาท

honey pot