เตียงผู้ป่วยมือ 2  เเบบรีโมทไฟฟ้า  สภาพดีสามรถใช้งานได้เลย

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

เตียงผู้ป่วยมือ 2 เเบบรีโมทไฟฟ้า สภาพดีสามรถใช้งานได้เลย

14,000 บาท

honey pot