ที่ดิน 400 ตร.ว. ม.ปัญญา P4 ถ.ปัญญา-อินทรา ถ.รามอินทรา เขตมีนบุรี

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

ที่ดิน 400 ตร.ว. ม.ปัญญา P4 ถ.ปัญญา-อินทรา ถ.รามอินทรา เขตมีนบุรี

13,200,000 บาท

honey pot