สะเมิงใต้ 6 ไร่ 3 งาน ที่ดินสวย อากาศดี  ติดเนินเขา พร้อมออกโฉนด

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

สะเมิงใต้ 6 ไร่ 3 งาน ที่ดินสวย อากาศดี ติดเนินเขา พร้อมออกโฉนด

5,000,000 บาท

honey pot