ขายที่ดิน ใกล้สถานีรถไฟบึงพระ และคลังน้ำมันดิบ ปตท.  จ.พิษณุโลก

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

ขายที่ดิน ใกล้สถานีรถไฟบึงพระ และคลังน้ำมันดิบ ปตท. จ.พิษณุโลก

20,610,000 บาท

honey pot