ASUS 775 DDR3 CPU Pentium D 915 RAM 2GB HD 250GB VGA GF8400

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

ASUS 775 DDR3 CPU Pentium D 915 RAM 2GB HD 250GB VGA GF8400

6,700 บาท

เชิญตอบคำถามง่ายๆ เพื่อปรับปรุง Kaidee.com ของเราค่ะ ตกลง คราวหน้านะคะ ไม่ค่ะ
honey pot