ที่ดิน ติดถนนใหญ่ ใกล้ ห้าง promenada เชียงใหม่ หลังบิ๊กซีดอนจั่น

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

ที่ดิน ติดถนนใหญ่ ใกล้ ห้าง promenada เชียงใหม่ หลังบิ๊กซีดอนจั่น

22,000,000 บาท

honey pot