สมเด็จวัดปากน้ำ รุ่น 4  หลังตัว  ภ  คมชัด ลึก   มีคราบปลวกเดิมๆ  มีเส้นเกศาด้วย ลองสู้ราคาครับ

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

สมเด็จวัดปากน้ำ รุ่น 4 หลังตัว ภ คมชัด ลึก มีคราบปลวกเดิมๆ มีเส้นเกศาด้วย ลองสู้ราคาครับ

6,000 บาท

honey pot