ที่ดิน 27 ไร่เศษ ริมชี ถ.มิตรภาพ ท่าพระ ไร่ละ 5 ล้าน

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

ที่ดิน 27 ไร่เศษ ริมชี ถ.มิตรภาพ ท่าพระ ไร่ละ 5 ล้าน

5,000,000 บาท

honey pot