ขายทรัพย์ธนาคาร อาคารพาณิชย์ และ โกดังเก็บสินค้า

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

ขายทรัพย์ธนาคาร อาคารพาณิชย์ และ โกดังเก็บสินค้า

14,300,000 บาท

honey pot