ที่ดินเปล่าเนื้อที่ 109 ตร.วา แปลงมุมติดน้ำ อ.เมืองฯ จ.ปทุมธานี

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

ที่ดินเปล่าเนื้อที่ 109 ตร.วา แปลงมุมติดน้ำ อ.เมืองฯ จ.ปทุมธานี

1,417,000 บาท

honey pot