เหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐปี2503 รุ่นแรกเนื้อเงิน

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

เหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐปี2503 รุ่นแรกเนื้อเงิน

150,000 บาท

honey pot