ให้เช่า อาคารพาณิชย์ 1.5 ชั้น ถนนเพชรเกษม อ้อมน้อย

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

ให้เช่า อาคารพาณิชย์ 1.5 ชั้น ถนนเพชรเกษม อ้อมน้อย

9,000 บาท

honey pot