ขายด่วน ที่ดินเปล่า 5.31 ไร่ ไกล้         สนามบินขอนแก่่น ราคาถูก

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

ขายด่วน ที่ดินเปล่า 5.31 ไร่ ไกล้ สนามบินขอนแก่่น ราคาถูก

3,500,000 บาท

honey pot