อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ทำเลทอง กลางเมืองพิษณุโลก

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ทำเลทอง กลางเมืองพิษณุโลก

4,700,000 บาท

honey pot