ขายอาคารพาณิชย์2คูหาพร้อมรายได้จากการเก็บค่าเช่า

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

ขายอาคารพาณิชย์2คูหาพร้อมรายได้จากการเก็บค่าเช่า

35,000,000 บาท

honey pot