ให้เช่าอาคารพาณิชย์ 5 ชั้น ค้าขายได้ ลาดพร้าว 80

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

ให้เช่าอาคารพาณิชย์ 5 ชั้น ค้าขายได้ ลาดพร้าว 80

15,000 บาท

honey pot