ที่ดินโฉนด89ไร่ต.บ่อวินอ.ศรีราชาจ.ชลบุรีใกล้นิคมอีสเทิร์นราคาถูกๆ

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

ที่ดินโฉนด89ไร่ต.บ่อวินอ.ศรีราชาจ.ชลบุรีใกล้นิคมอีสเทิร์นราคาถูกๆ

700,000 บาท

honey pot