ให้เช่าตึกแถว เช่าร้าน ปากคลองตลาด ติดถนนใหญ่ค้าขายได้ 24 ชม.

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

ให้เช่าตึกแถว เช่าร้าน ปากคลองตลาด ติดถนนใหญ่ค้าขายได้ 24 ชม.

120,000 บาท

honey pot