ให้เช่าตึกแถว เช่าร้าน ปากคลองตลาด ติดถนนใหญ่ค้าขายได้ 24 ชม.

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

ให้เช่าตึกแถว เช่าร้าน ปากคลองตลาด ติดถนนใหญ่ค้าขายได้ 24 ชม.

120,000 บาท

ปิด เราจะปรับปรุงระบบในว้นที่ 7 ก.ค. จึงไม่สามารถใช้งานได้ระหว่าง 1:00 – 1:30 น. (ตีหนึ่ง - ตีหนึ่งครึ่ง) ขออภัยในความไม่สะดวก
honey pot