เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator) มือสอง Carina ของ Drager medical

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator) มือสอง Carina ของ Drager medical

280,000 บาท

honey pot