หอพักชั้นเดียว 5 ห้อง (มีผู้เช่าเต็มทุกห้อง) หน้า ร.พ.ค่ายสุรนารี

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

หอพักชั้นเดียว 5 ห้อง (มีผู้เช่าเต็มทุกห้อง) หน้า ร.พ.ค่ายสุรนารี

2,300,000 บาท

honey pot