โทรศัพท์ samsung Galaxy NOTE แอนดรอย์เวอร์ชั่น 4.0สภาพ99เปอร์เซ็น

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

โทรศัพท์ samsung Galaxy NOTE แอนดรอย์เวอร์ชั่น 4.0สภาพ99เปอร์เซ็น

15,500 บาท

honey pot