โทรศัพท์ samsung Galaxy NOTE แอนดรอย์เวอร์ชั่น 4.0สภาพ99เปอร์เซ็น

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

โทรศัพท์ samsung Galaxy NOTE แอนดรอย์เวอร์ชั่น 4.0สภาพ99เปอร์เซ็น

15,500 บาท

ปิด เราจะปรับปรุงระบบในว้นที่ 7 ก.ค. จึงไม่สามารถใช้งานได้ระหว่าง 1:00 – 1:30 น. (ตีหนึ่ง - ตีหนึ่งครึ่ง) ขออภัยในความไม่สะดวก
honey pot