ที่ดินในเขตเทศบาลหินตก อ.ร่อนพิบูลย์ นครศรีฯ. 11 ไร่เศษ

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

ที่ดินในเขตเทศบาลหินตก อ.ร่อนพิบูลย์ นครศรีฯ. 11 ไร่เศษ

375,000 บาท

honey pot