พระรูปหล่อหลวงปุ่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด วัดพะโค๊ะ ใต้ฐานเลข 600 เนื้อรมดำเก่าสวยค่ะ

อุ๊บส์! ประกาศนี้ไม่มีในระบบแล้ว

พระรูปหล่อหลวงปุ่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด วัดพะโค๊ะ ใต้ฐานเลข 600 เนื้อรมดำเก่าสวยค่ะ

2,000 บาท

honey pot