ข้าวของที่บ้านเก่าเก็บไม่ได้ใช้
เอาออกมาขายที่ Kaidee.com
Close

ขายได้ ขายดี ใช้งานง่ายและเร็วกว่า

ผ่านแอปพลิเคชั่น

มีคนดาวน์โหลดแล้วกว่า 1 ล้านครั้ง

ดาวน์โหลดเลย!

เข้าใช้งานใน Kaidee.com ต่อไป

sample kaidee android app home image
Close

ขายได้ ขายดี ใช้งานง่ายและเร็วกว่า

ผ่านแอปพลิเคชั่น

มีคนดาวน์โหลดแล้วกว่า 1 ล้านครั้ง

ดาวน์โหลดเลย!

เข้าใช้งานใน Kaidee.com ต่อไป

sample kaidee ios app home image
ปิด เราจะปรับปรุงระบบในว้นที่ 7 ก.ค. จึงไม่สามารถใช้งานได้ระหว่าง 1:00 – 1:30 น. (ตีหนึ่ง - ตีหนึ่งครึ่ง) ขออภัยในความไม่สะดวก
honey pot