Property Specialist
สวัสดีเราชื่อ ป่านเอง. อายุยี่สิบสาม เราเป็นบุคคลที่ชอบกินชานม เลี้ยงสัตว์ อ่านหนังสือ ท่องเที่ยว และถ่ายทอดเรื่องราวเป็นตัวหนังสือ อย่าลืมติดตามและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะ :D แล้วเราจะเติบโตไปด้วยกัน.