1

1

คุณชอบอยู่ในที่ที่คุ้นเคย
มากกว่าไปเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ

2

2

คุณชอบทำอะไรด้วยตัวเอง
เพื่่อจะได้รู้สึกภูมิใจเมื่อสิ่งนั้นทำสำเร็จ

3

3

เวลามีปัญหากวนใจที่ยังไม่แน่ใจ
ว่าจะแก้ไขได้หรือไม่
คุณสามารถรับมือได้อย่างดี

4

4

คุณชอบตกแต่งบ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์
หรือของแต่งบ้านใหม่ๆ

5

5

คุณมีวินัยทางการเงินที่ดี
มีการแบ่งเงินออม เงินลงทุน
และเงินสำหรับใช้จ่ายในแต่ละเดือน

6

6

ในแต่ละเดือน คุณมีหนี้สินต้องจ่าย
น้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของรายได้

7

7

คุณเคยผ่อนซื้อสินค้าที่มีมูลค่าสูง

8

8

ในการผ่อนสินค้าข้อก่อนหน้านี้
หรือในกรณีที่ผ่อนสินค้าอื่นๆ
คุณชำระได้ครบ ตรงเวลาทุกครั้ง

9

9

งานที่ทำอยู่มีความมั่นคง
หรือให้รายได้ที่สม่ำเสมอและมั่นคง

10

10

คุณสามารถหารายได้
ได้มากกว่า 1 ช่องทาง

11

11

คุณไม่ชอบย้ายที่ทำงานบ่อยๆ

12

12

คุณต้องการอยู่อาศัยในคอนโดที่ไม่ว่า
เช่าหรือซื้อมากกว่า 5 ปีขึ้นไป

13

13

คุณสามารถยอมรับภาระผูกพัน
ระยะยาวได้

Property Specialist