ขั้นตอนการจองทะเบียนรถออนไลน์ด้วยตัวเอง

Content Creator

ปัจจุบันเนื่องด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 ทำให้สังคมต้องปรับตัวเข้าสู่ยุค New Normal ส่งผลให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ เริ่มที่จะให้ประชาชนทำธุรกรรมออนไลน์มากขึ้น หนึ่งในนั้นคือการจองทะเบียนรถออนไลน์ ที่เราสามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง

การจองทะเบียนรถคืออะไร

หลาย ๆ คนอาจจะมีความฝันในการได้เลขทะเบียนรถในรูปแบบของเรา ทั้งในเรื่องของความเท่และเป็นมงคลกับชีวิต โดยเดิมที่ป้ายทะเบียนรถของเราบรรดาเหล่าไฟแนนซ์จะเป็นคนจัดการ แต่หลายๆ คนอาจจะไม่รู้ว่าเราสามารถที่จะจองเองได้ อีกทั้งใช้เวลาไม่นานอีกด้วย

หลักเกณฑ์ในการจองทะเบียนออนไลน์

ในการจองทะเบียนรถออนไลน์จะต้องมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1.กรณีที่เป็นรถใหม่ ข้อมูลของรถจะต้องถูกส่งถึงกรมขนส่งและเราจะต้องได้รับรถแล้วเท่านั้นถึงจะจองได้
2.กรณีที่เป็นรถจดทะเบียนแล้ว จะต้องเป็นรถที่จดทะเบียนในกรุงเทพเท่านั้น หรือแจ้งความประสงค์ย้ายทะเบียนมาอยู่ในกรุงเทพแล้ว และสถานะรถปกติเท่านั้น
3.สามารถจองทะเบียนรถได้ครั้งล่ะหนึ่งหมายเลขเท่านั้น
4.สามารถตรวจสอบวันจองทะเบียนรถได้ที่ ตารางจองเลขฯ “ปัจจุบันจดทะเบียนถึงเลข” หากถึงกำหนดเวลาตรงกับเลขที่เราจองไว้ ก็สามารถจดทะเบียนได้ ตามวันและเวลาที่กำหนด
5.เมื่อจองเลขทะเบียนรถแล้ว จะต้องรออีก 3 เดือนถึงจะสามารถจองทะเบียนรถยนต์คันใหม่ได้ โดยนับจากวันที่จดทะเบียนรถเสร็จสิ้นแล้ว
6.เมื่อจดทะเบียนรถได้แล้ว จะต้องจดเป็นชื่อเราเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นชื่อผู้อื่นได้
7.ผู้ถือสัญชาติไทย จะต้องระบุเลขบัตรประชาชนในการจองเท่านั้น
8.หากชื่อไม่ตรงกับบัตรประชาชนหรือเลขไม่ตรงกับบัตรประชาชนจะไม่สามารถจองได้
9.หากใส่ชื่อไม่ตรง เลขบัตรประชาชนไม่ครบ จะถือว่าการจองเป็นโมฆะ
10.การจองจะเป็นรูปแบบวันต่อวัน โดยจะเริ่มในเวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันตามตารางจองเลข
11.กรมขนส่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
12.หากเกิดข้อผิดพลาดเจ้าหน้าที่จะแจ้งเป็นข้อความเป็นลายลักษณ์อักษรตามหมวดนั้น ๆ

นอกจากนี้หากว่าเรามีรถมากกว่า 1 คันจะต้องแสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้ปลดล็อกการจองทะเบียนรถได้ โดยมีหลักฐานดังต่อไปนี้

  • ผลการจองเลขทะเบียน และหลักฐานของรถคันที่ 1
  • สำเนาของทะเบียนรถคันที่ 2 พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชน
  • หากให้ผู้อื่นดำเนินการแทน จะต้องส่งใบรับรองอำนาจ

ขั้นตอนในการจองทะเบียนรถออนไลน์

เข้าไปยังเว็บไซต์ reserve.dlt.go.th/reserve/ จากนั้นกดปุ่มยอมรับหลักเกณฑ์

เมื่อเข้าไปแล้วให้กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบ ที่สำคัญอย่ากรอกผิดเด็ดขาด มิฉะนั้นจะเป็นโฆษะ

หลักจากกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะพบกับหน้านี้ถือว่าเป็นอันเสร็จ

ข้อควรระวัง

หากการจองทะเบียนรถเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า หรือว่าให้ในทางที่ไม่ชอบนายทะเบียนสามารถที่จะยกเลิกผลการจองป้ายทะเบียนได้

หลักการเลือกป้ายทะเบียนมงคล

หมวดตัวเลข

สำหรับหลาย ๆ คนที่อยากได้เลขทะเบียนรถมงคลเสริมโชคชะตามีหลักในการเลือกดังต่อไปนี้

1.เลือกตามผลรวมของเลขท้าย 1 หลัก

โดยวิธีการคือเอาเลขในทะเบียนรถมารวมกันจนเหลือเลขหนึ่งหลักเช่น มม 6666 วิธีคิดคือ 6+6+6+6 = 24 ให้เรา 2+4 = 6 ซึ่งเลขต่าง ๆ จะแทนความมงคลดังนี้

เลข 1 เสริมในเรื่องของวาสนา
เลข 2 เสริมในเรื่องของการค้าขาย
เลข 3 เสริมในเรื่องของความแคล้วคลาด จากภัยอันตรายทั้งปวง
เลข 4 เสริมในเรื่องของการเจรจา
เลข 5 เสริมในเรื่องของความปลอดภัย
เลข 6 เสริมในเรื่องของความรัก
เลข 7 เสริมในเรื่องของการเพาะปลูก
เลข 8 เสริมในเรื่องของความเจริญรุ่งเรือง
เลข 9 เสริมในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง

2.เลือกแบบเลขคู่ที่ส่งผลในเรื่องของความมงคล

การเลือกแบบเลขคู่ก็คือว่าได้รับความนิยมมาก โดยจะเลือกทะเบียนรถเป็นเลขคู่เช่น 6996 เป็นต้น ซึ่งแต่ละตำราจะให้ข้อมูลไม่เหมือนกัน อยู่ที่ว่าเราจะเลือกเชื่อโหรศาสตร์ด้านไหน

3.เลือกเลขมงคลตามวันเกิด

สำหรับตำรานี้จะอ้างอิงจากวันเกิดของเราว่าเกิดวันไหน จากนั้นค่อยไปเลือกทะเบียนรถได้แก่

วันจันทร์ เลขที่ควรมีได้แก่ 2,4,6 เลขที่ไม่ควรมีได้แก่ 1 และ 3
วันอังคาร เลขที่ควรมีได้แก่ 5,7,9 เลขที่ไม่ควรมีได้แก่ 2 และ 4
วันพุธ เลขที่ควรมีได้แก่ 2,4,5 เลขที่ไม่ควรมีได้แก่ 3 และ 7
วันพฤหัสบดี คนเกิดวันนี้สามารถมีได้ทุกเลข แต่หากจะให้ดีที่สุดต้องมีเลข 1,2,6
วันศุกร์ เลขที่ควรมีได้แก่ 3,4,5 เลขที่ไม่ควรมีได้แก่ 7 และ 8
วันเสาร์ เลขที่ควรมีได้แก่ 3,6,8 เลขที่ไม่ควรมีได้แก่ 5 และ 2
วันอาทิตย์ เลขที่ควรมีได้แก่ 4,5,7 เลขที่ไม่ควรมีได้แก่ 2 และ 3

หมวดตัวอักษร

สำหรับหมวดของตัวอักษรสำหรับป้ายทะเบียนรถจะมีหลากหลายตำรา แต่ที่นิยมจะเรียงตามวันเกิดได้แก่

วันจันทร์ ได้ทุกตัวอักษร
วันอังคาร ไม่ควรมีตัวอักษร : ก ข ค ฆ ง
วันพุธ(กลางวัน) ไม่ควรมีตัวอักษร : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
วันพุธ(กลางคืน) ไม่ควรมีตัวอักษร : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
วันพฤหัสบดี ไม่ควรมีตัวอักษร : ด ต ถ ท ธ น
วันศุกร์ ไม่ควรมีตัวอักษร: ย ร ล ว
วันเสาร์ ไม่ควรมีตัวอักษร : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
วันอาทิตย์ ไม่ควรมีตัวอักษร :ศ ษ ส ห ฬ ฮ

สรุป


จะเห็นได้ว่าการจองป้ายทะเบียนออนไลน์นั้นไม่ใช่เรื่องยากเลย เพียงทำตามขั้นตอนต่าง ๆ และกรองข้อมูลให้ครบ เพียงเท่านี้เราก็จะได้ป้ายทะเบียนเท่ห์ครอบครองแล้ว หากเพื่อน ๆ ชอบเคล็ดลับเกี่ยวกับเรื่องรถพวกเรา Kaidee ก็มีบทความอื่น ๆ อีกมากมายให้เพื่อน ๆ ได้เข้าไปอ่านกันครับผม ไม่ว่าจะเป็นรีวิวรถ เทคนิคการขับขี่เทพ ๆ ไปจนถึงรายละเอียดปลีกย่อยเราก็มีให้หมดครับผม

อ้างอิงจาก

Sanook

moneyguru

SCB