หน้าแรก ช่วยเหลือ ใหม่! วิธีเช็คสถานะและจัดการประกาศ

ใหม่! วิธีเช็คสถานะและจัดการประกาศ

หลังลงประกาศที่ Kaidee แล้ว คุณอาจอยากจัดการอะไรต่อมิอะไรเพิ่มเติมให้ประกาศของคุณ หรือ
แม้แต่เรื่องพื้นฐานที่คุณอยากรู้ เช่น ประกาศของคุณยังออนไลน์อยู่ไหม หรือหายไปไหน หมดอายุไป
หรือยัง และอีกมากมาย เราจึงได้รวมเครื่องมือจัดการประกาศไว้ให้คุณติดตามดูแลประกาศของคุณ
ได้อย่างสะดวกสบาย รวดเร็ว ครบ จบในที่เดียวที่ "มุมสมาชิก"

เรามาดูความหมายของสถานะประกาศแต่ละประเภทกันค่ะ

ออนไลน์

ประกาศที่อยู่ในหน้านี้ คือประกาศที่ผ่านการตรวจสอบและได้ออนไลน์บนระบบของ Kaidee เรียบ
ร้อยแล้ว คุณสามารถซื้อบริการเพื่อทำให้ประกาศของคุณโดดเด่นมากยิ่งขึ้นได้โดยกดที่ปุ่ม "โปรโมท"
และกด "ดูสถิติ" เพื่อติดตามผลหลังซื้อบริการไปแล้ว

ในแต่ละรายการประกาศจะแสดงอายุประกาศด้วย หากคุณต้องการแก้ไข ลบ หรือ ต่ออายุ ให้กดที่
คำว่า "จัดการ"

รอตรวจสอบ

ประกาศที่อยู่ในสถานะนี้ เป็นประกาศที่คุณได้ส่งข้อมูลเข้ามาในระบบของ Kaidee แล้ว อยู่ใน
ระหว่างเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ หากประกาศผ่านการตรวจสอบแล้ว จะย้ายไปอยู่ในสถานะ
"ออนไลน์" แต่หากพบว่ามีการทำผิดกฎการลงประกาศ ประกาศจะย้ายไปอยู่ในสถานะ "ไม่ผ่าน
การตรวจสอบ"

ในระหว่างรอตรวจสอบ คุณยังคงสามารถทำการแก้ไข หรือลบประกาศได้ โดยกดที่คำว่า "จัดการ"

รอแก้ไข

ประกาศรอแก้ไข จะเป็นประกาศที่ตรวจสอบแล้วพบว่า ควรมีการปรับแก้ข้อมูลในบางส่วน ซึ่งจะมีคำ
แนะนำระบุให้ทราบว่า คุณควรแก้ไขในจุดใด เมื่อคุณทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ประกาศจะเปลี่ยน
ไปอยู่ในสถานะ "รอตรวจสอบ" ซึ่งหากมีการแก้ไขได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ประกาศของคุณจะผ่าน
การตรวจสอบแล้วเปลี่ยนไปอยู่ในสถานะ "ออนไลน์" ต่อไป

ในการทำการแก้ไข ให้กดที่คำว่า "จัดการ"

ไม่ผ่านการตรวจสอบ

ประกาศที่มีการตรวจสอบแล้ว แต่มีสถานะไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากมีการทำผิดนโยบายการ
ลงประกาศ หรือนโยบายการใช้งานของ Kaidee

หมดอายุ

โดยทั่วไปประกาศจะมีอายุ 30 วัน หลังประกาศหมดอายุประกาศจะไม่ออนไลน์ และถูกย้ายเข้ามา
อยู่ในหน้า "หมดอายุ" ของมุมสมาชิก หากคุณต้องการให้ประกาศกลับไปออนไลน์บนระบบของ
Kaidee อีกครั้ง คุณสามารถทำการต่ออายุได้โดยกดที่คำว่า "จัดการ" แล้วเลือกต่ออายุ

ทั้งนี้ หากคุณไม่ดำเนินการต่ออายุภายใน 30 วัน หลังจากประกาศหมดอายุ ระบบจะทำการลบ
ประกาศดังกล่าวของคุณ คุณจะต้องดำเนินการลงประกาศใหม่เท่านั้น

ปิดประกาศ

รายการประกาศที่อยู่ในหน้านี้ จะเป็นประกาศที่คุณเป็นผู้ดำเนินการลบ/ยกเลิกการขาย หากคุณ
ต้องการนำประกาศของสินค้าหรือบริการเดิมกลับขึ้นออนไลน์บนระบบอีกครั้ง คุณสามารถทำได้โดย
กดที่คำว่า "จัดการ" แล้วเลือกต่ออายุประกาศ โดยไม่จำเป็นต้องลงประกาศใหม่

แต่หากคุณไม่ดำเนินการต่ออายุประกาศภายใน 30 วัน ประกาศของคุณจะโดนลบออกจากระบบ

 

เนื้อหานี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่

ไม่มี มี