หน้าแรก ช่วยเหลือ วิธีขอเอกสารใบกำกับภาษี

วิธีขอเอกสารใบกำกับภาษี

ผู้ใช้บริการสามารถขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบสำหรับแพ็คเกจ Kaidee Egg ได้ โดยต้องแจ้งมายัง Kaidee ภายใน 7 วันนับแต่วันทำรายการชำระเงินเติมไข่ Kaidee Egg


**ทั้งนี้ Kaidee ขอสงวนสิทธิ์งดการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบแก่ผู้ใช้บริการที่แจ้งขอเกินกำหนด 7 วัน**

วิธีการแจ้งขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าผ่านทาง Email: cs@kaidee.com

 

เลือกวิธีการจัดส่งใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบที่ต้องการ ดังนี้


1. มารับด้วยตนเอง ที่ บริษัท ดีเอฟ มาร์เก็ตเพลส จำกัด
ที่อยู่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 14 ห้อง 1401, 1404-1408 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 (คลิกดูแผนที่)

2. จัดส่งทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ไปยังที่อยู่ตามที่แจ้ง
*ค่าบริการจัดส่งไปรษณีย์ 30 บาท ต่อใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ 1 ฉบับ/1วัน(ไม่จำกัดจำนวนรายการสั่งซื้อ)

แจ้งรายละเอียดที่จะนำไปออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ดังนี้


กรณี บุคคลธรรมดา
1. หมายเลขบริการ
(สามารถดูได้จากมุมสมาชิก >> ไข่ Kaidee Egg >> ประวัติการเติม >> หมายเลขบริการ xxxxxxxxxx)
2. ชื่อและนามสกุล
3. ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี
4. ที่อยู่ในการจัดส่งใบกำกับภาษี
5. เบอร์โทรศัพท์
6. เลขประจำตัวประชาชน
7. หลักฐานการโอนเงินค่าบริการส่งไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) (เฉพาะกรณีขอให้ Kaidee จัดส่งทางไปรษณีย์)

กรณี นิติบุคคล
1. หมายเลขบริการ
(สามารถดูได้จากมุมสมาชิก >> ไข่ Kaidee Egg >> ประวัติการเติม >> หมายเลขบริการ xxxxxxxxxx)
2. ชื่อนิติบุคคล
3. สำนักงานใหญ่หรือสาขา (โปรดระบุ)
4. ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี
5. ที่อยู่ในการจัดส่งใบกำกับภาษี
6. เบอร์โทรศัพท์
7. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
8. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
9. หลักฐานการโอนเงินค่าบริการส่งไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) (เฉพาะกรณีขอให้ Kaidee จัดส่งทางไปรษณีย์)

การโอนเงินค่าบริการจัดส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน ผู้ใช้บริการสามารถโอนเงินเข้ามาได้ที่
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ (SCB)
สาขา AIA Capital Center (ถนนรัชดาภิเษก)
ชื่อบัญชี บริษัท ดีเอฟ มาร์เก็ตเพลส จำกัด
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 406-394912-4

**เมื่อฝ่ายบริการลูกค้าได้รับข้อมูลและหลักฐานครบถ้วนแล้ว Kaidee จะนัดรับ/จัดส่งใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบให้ผู้ใช้บริการภายใน 15 วันทำการ


**บริษัทฯ กำหนดเวลาในการแก้ไขใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบภายใน 7 วัน หากพ้นกำหนดดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใดๆให้ทั้งสิ้น


**กรณีบริษัทฯ ต้องจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ใช้บริการอีกเนื่องจากผู้ใช้บริการแจ้งข้อมูลใดๆ ผิดพลาด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บค่าบริการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์อีกครั้ง

 

เนื้อหานี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่

ไม่มี มี