หน้าแรก ช่วยเหลือ วิธีขอเอกสารใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน

วิธีขอเอกสารใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน

ผู้ใช้บริการสามารถขอใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน สำหรับแพ็คเกจ Kaidee Egg ได้ โดยต้องแจ้งมายัง Kaidee ภายใน 7 วันนับแต่วันทำรายการชำระเงินเติมไข่ Kaidee Egg


**ทั้งนี้ Kaidee ขอสงวนสิทธิ์งดการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินแก่ผู้ใช้บริการที่แจ้งขอเกินกำหนด 7 วัน**

วิธีการแจ้งขอใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าผ่านทาง Email: [email protected]

 

เลือกวิธีการจัดส่งใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินที่ต้องการ ดังนี้


1. มารับด้วยตนเอง ที่ บริษัท ดีเอฟ มาร์เก็ตเพลส จำกัด
ที่อยู่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 14 ห้อง 1401, 1404-1408 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 (คลิกดูแผนที่)

2. จัดส่งทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ไปยังที่อยู่ตามที่แจ้ง
*ค่าบริการจัดส่งไปรษณีย์ 30 บาท ต่อใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน 1 ฉบับ/1วัน(ไม่จำกัดจำนวนรายการสั่งซื้อ)
สำหรับแพ็คเกจไข่ Kaidee Egg มูลค่า 20,000 บาท จัดส่งใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินฟรี

แจ้งรายละเอียดที่จะนำไปออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ดังนี้


กรณี บุคคลธรรมดา
1. หมายเลขบริการ
(สามารถดูได้จากมุมสมาชิก >> ไข่ Kaidee Egg >> ประวัติการเติม >> หมายเลขบริการ xxxxxxxxxx)
2. ชื่อและนามสกุล (ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
3. ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
4. ที่อยู่ในการจัดส่งใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
5. เบอร์โทรศัพท์
6. เลขประจำตัวประชาชน
7. หลักฐานการโอนเงินค่าบริการส่งไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) (เฉพาะกรณีขอให้ Kaidee จัดส่งทางไปรษณีย์)

กรณี นิติบุคคล
1. หมายเลขบริการ
(สามารถดูได้จากมุมสมาชิก >> ไข่ Kaidee Egg >> ประวัติการเติม >> หมายเลขบริการ xxxxxxxxxx)
2. ชื่อนิติบุคคล (ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
3. สำนักงานใหญ่หรือสาขา (โปรดระบุ)
4. ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
5. ที่อยู่ในการจัดส่งใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
6. เบอร์โทรศัพท์
7. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
8. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) หรือหนังสือรับรองบริษัท
9. หลักฐานการโอนเงินค่าบริการส่งไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) (เฉพาะกรณีขอให้ Kaidee จัดส่งทางไปรษณีย์)

การโอนเงินค่าบริการจัดส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน ผู้ใช้บริการสามารถโอนเงินเข้ามาได้ที่
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ (SCB)
สาขา AIA Capital Center (ถนนรัชดาภิเษก)
ชื่อบัญชี บริษัท ดีเอฟ มาร์เก็ตเพลส จำกัด
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 406-394912-4

**เมื่อฝ่ายบริการลูกค้าได้รับข้อมูลและหลักฐานครบถ้วนแล้ว Kaidee จะนัดรับ/จัดส่ง ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินให้ผู้ใช้บริการภายใน 15 วันทำการ


**บริษัทฯ กำหนดเวลาในการแก้ไขใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินภายใน 7 วัน หากพ้นกำหนดดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใดๆให้ทั้งสิ้น


**กรณีบริษัทฯ ต้องจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ใช้บริการอีกเนื่องจากผู้ใช้บริการแจ้งข้อมูลใดๆ ผิดพลาด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บค่าบริการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์อีกครั้ง

 

เนื้อหานี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่

ไม่มี มี