หน้าแรก ช่วยเหลือ การใช้ SMS “เลื่อนประกาศ” โดยใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์

การใช้ SMS “เลื่อนประกาศ” โดยใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์

บริการใช้ SMS "เลื่อนประกาศ" คือบริการพิเศษ สำหรับผู้ขายที่ต้องการเลื่อนประกาศขึ้นสู่ตำแหน่งบน เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการขาย ซึ่งทุกหมวดหมู่ สามารถใช้บริการนี้ได้

เพียงไปที่หน้าประกาศของคุณ แล้วเลือกกดปุ่ม “เลื่อนประกาศ” หลังจากนั้นจะมีหน้าต่างปรากฏขึ้น พร้อมปุ่ม "เลื่อนประกาศผ่าน SMS" ที่ด้านล่างหน้าต่าง เมื่อกดปุ่ม รหัสการเลื่อนประกาศจะปรากฏขึ้น พร้อมแสดงค่าบริการ โดยค่าบริการจะอยู่ที่ 9 บาท 30 บาท และ 50 บาท* ซึ่งการส่ง SMS 1 ครั้ง จะเท่ากับการเลื่อนประกาศ 1 ครั้ง และคุณสามารถเลื่อนประกาศกี่ครั้งต่อวันก็ได้

*ราคาค่าบริการขึ้นอยู่กับหมวดหมู่  Kaidee ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 

 วิธีการ “เลื่อนประกาศ” มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1. กดที่ “เมนู” มุมบนขวามือ แล้วเลือก “รายการประกาศ”                                                                                                                                       

2. ที่หน้ารวมรายการประกาศ ให้คุณกดเลือกประกาศสินค้า / บริการที่คุณต้องการจะใช้บริการเลื่อนประกาศ                                                                                                     

3. เมื่อเปิดหน้าประกาศขึ้นมา ให้คุณกดที่ปุ่มสีเขียว “เลื่อนประกาศ”                                                                                                                                          

หลังจากนั้นจะมีหน้าต่างปรากฏขึ้น พร้อมปุ่ม "เลื่อนประกาศผ่าน SMS" ที่ด้านล่างหน้าต่าง เมื่อกดปุ่ม รหัสการเลื่อนประกาศจะปรากฏขึ้น พร้อมแสดงค่าบริการ โดยค่าบริการจะอยู่ที่ 9 บาท 30 บาท และ 50 บาท (รวมค่าส่ง SMS แล้ว) ซึ่งการส่ง SMS 1 ครั้ง จะเลื่อนประกาศนั้น ได้เพียงครั้งเดียว และคุณสามารถเลื่อนประกาศกี่ครั้งต่อวันก็ได้

 

 วิธีการส่งข้อความ (SMS) ผ่านมือถือ

1. ไปที่ไอคอน "ข้อความ" กดที่ "ข้อความใหม่" (New Message)

2. ให้กรอกเบอร์ 480xxxx ลงในช่อง "ใส่ผู้รับ / ถึง" (Enter recipient / To..)

3. กรอกรหัส KDxxxxx ลงในช่อง "ใส่ข้อความ" จากนั้นกดส่ง รอประมาณ 1-3 นาที คุณจะได้รับข้อความตอบกลับจากระบบว่า “ได้รับ KDxxxxx แล้ว ตรวจสอบสถานะที่เมนูประวัติการเลื่อนประกาศ” เพื่อเป็นการยืนยันการเลื่อนประกาศ

 

         

 

*รหัส KDxxxxx ที่ปรากฏแต่ละครั้ง สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากคุณต้องการเลื่อนประกาศซ้ำ คุณต้องกลับมายังหน้าประกาศ แล้วกดปุ่มเลื่อนประกาศ เพื่อดูรหัสใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ  เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช่งาน กรุณาตรวจสอบรหัสให้ถูกต้องก่อนส่ง และ Kaidee ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินค่าบริการ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

นอกจากนี้คุณจะได้รับการแจ้งเตือนจากระบบที่ "เมนูพูดคุย" ของ Kaidee เพื่อแจ้งสถานะของการเลื่อนประกาศในแต่ละครั้งของคุณ

 

วิธีการดูประวัติการเลื่อนประกาศ

1. ไปที่เมนูมุมบนขวามือ เลือก “ประวัติการเลื่อนประกาศ” 

2. ที่หน้าประวัติการเลื่อนประกาศจะแสดงรายการประกาศ ที่คุณได้ใช้บริการเลื่อนประกาศทั้งหมด ซึ่งจะแสดงสถานะการเลื่อนประกาศ หมายเลขบริการ วันที่ทำรายการ วันที่รับบริการ หมวด และราคา 

 

 

 

เนื้อหานี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่

ไม่มี มี