menu-iconKaidee logo
chat
600ราคารวมมูลค่าของแถมแล้ว (ถ้ามี)

มิเตอร์วัดดิน 2in1 วัดค่าความเป็นกรดด่างของดิน และ วัดค่าความอุดมสมบูรณ์ NPK ของดินโดยเบื้องต้น pH and Fertility Soil Tester Meter

  ขาย|มือหนึ่ง
  รายละเอียดสินค้า

  มิเตอร์วัดดิน 2in1 วัดค่าความเป็นกรดด่างของดิน และวัดค่าความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยเบื้องต้น pH and Fertility Soil Tester Meter
  ► ยี่ห้อ Doctor Plant
  ► ช่วงการวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน สเกล 1 – 9
  ► ช่วงการวัดค่าความสมบูรณ์ของดิน NPK สเกลมี 3 ช่วงได้แก่ น้อยไป (Too Little) – ปกติ (Ideal) – มากไป (Too Much)
  ► ความยาวก้านวัด Probe Length 8.5 เซนติเมตร
  ► ใช้งานได้ทั้งภายในร่ม และกลางแจ้ง
  ► ใช้งานง่าย แค่นำก้านวัดเสียบลงในดิน และอ่านค่าตามมิเตอร์
  ► ไม่ต้องใช้ถ่าน
  ► ขนาดของบรรจุภัณฑ์ 26 x 11 เซนติเมตร
  ► เหมาะกับเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่ต้องการวัดค่าของดินเบื้องต้นที่เป็นรูปธรรม สามารถนำค่าวัดไปประยุกต์ต่อยอดเพื่อการปรับปรุงคุณภาพดิน และเลือกพืชที่เหมาะสมกับคุณภาพดินมาปลูกได้
  .
  ---------------------------------------------------------
  .
  ► การวัดความเป็นกรด-ด่าง pH ของดิน
  ค่า pH ของดินที่เหมาะสมในประเทศไทย คือ 6 – 7 (มากกว่า 7 ดินเป็นด่าง , น้อยกว่า 6 ดินเป็นกรด)
  1. ตักหน้าดิน ลึกประมาณ 3 - 5 เซนติเมตร ออกไปก่อน
  2. จัดการคลุกดินเพื่อให้ดินร่วน ลึกประมาณ 10 เซนติเมตร หากมีวัสดุอื่นๆที่เป็นของแข็ง อิฐ หิน รากไม้ ควรนำออกจากดินด้วย
  3. นำน้ำธรรมชาติ หรือน้ำฝน จากแหล่งเพาะปลูกบริเวณนั้น คลุกกับดินให้เข้ากัน (หากนำน้ำจากแหล่งอื่นมา จะทำให้การวัดคลาดเคลื่อน)
  4. นำเครื่องมือวัด ปรับโหมดไปที่วัดค่า pH
  5. ปักก้านวัด (Probe) ลงในดิน ลึก 2 ใน 3 ของความยาวก้านวัด
  6. ปักไว้นาน 1 - 2 นาที แล้วอ่านผล (ใช้สเกลด้านบนของมิเตอร์)
  7. เมื่อใช้งานเสร็จ ปรับปุ่มไปที่โหมด OFF
  8. ให้ล้างด้วยน้ำสะอาด และใช้มือถูเอาเศษดินออกจากก้านวัด ไม่ควรใช้น้ำยาทำความสะอาด หรือวัสดุถูก้านวัด เพราะจะทำให้การวัดครั้งต่อไปคลาดเคลื่อนได้
  .
  ► ค่า pH ในดินไม่ได้มีผลโดยตรงกับการเจริญเติบโตของพืช แต่มีส่วนช่วยให้พืชสามารถดูดซับสารอาหารจากดินได้ดีขึ้นเท่านั้น ซึ่งถ้าหากพืชเจริญเติบโตในดินที่มีค่าความเป็นกรดต่ำเกินไป ใบก็จะเหลือง เนื่องจากไม่สามารถดูดธาตุเหล็กเข้าไปบำรุงต้นได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นดินที่จะเหมาะกับการปลูกพืช จึงต้องมีค่าความเป็นกรดอยู่พอสมควร เพื่อที่ความเป็นกรดจะได้แปลงธาตุอาหารให้พืชดูดกินได้สะดวก

  ► แต่ถึงอย่างนั้นค่า pH ก็มีผลเสียต่อพืชอยู่เช่นกัน โดยหากดินมีค่า pH ต่ำ ธาตุแมงกานีสในดินก็จะกลายเป็นพิษต่อพืช เป็นสาเหตุให้พืชมีใบเหลือง ใบแห้ง และตายได้ในที่สุด และถ้าหากค่า pH ในดินต่ำมากจนเกินไป ดินก็จะดูดซับสารอะลูมิเนียมแทนธาตุอาหารจำเป็น ต้นไม้จึงเติบโตช้า เพราะไม่ได้กินอาหารที่มีประโยชน์ แต่ถ้าดินมีค่า pH อยู่ในระดับที่เหมาะสม ก็จะช่วยให้สารอาหาร และสิ่งมีชีวิตในดินเจริญเติบโตได้ดี อีกทั้งยังช่วยแปลงธาตุไนโตรเจนให้พืชสามารถดูดซับได้ ส่งผลให้พืชงอกงามสุขภาพดีอีกด้วย
  ► พืชแต่ละชนิด เหมาะกับการปลูกในดินที่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง pH ต่างกัน (ควรศึกษาเพิ่มเติมสำหรับคุณสมบัติของดินที่เหมาะสมกับพืชที่ตนเองปลูก)
  .
  ---------------------------------------------------------
  .
  การวัดค่าความอุดมสมบูรณ์ของดิน Fertility
  1. ตักหน้าดิน ลึกประมาณ 3 - 5 เซนติเมตร ออกไปก่อน
  2. จัดการคลุกดินเพื่อให้ดินร่วน ลึกประมาณ 10 เซนติเมตร หากมีวัสดุอื่นๆที่เป็นของแข็ง อิฐ หิน รากไม้ ควรนำออกจากดินด้วย
  3. นำน้ำธรรมชาติ หรือน้ำฝน จากแหล่งเพาะปลูกบริเวณนั้น คลุกกับดินให้เข้ากัน (หากนำน้ำจากแหล่งอื่นมา จะทำให้การวัดคลาดเคลื่อน)
  4. นำเครื่องมือวัด ปรับโหมดไปที่วัดค่า Fertility
  5. ปักก้านวัด (Probe) ลงในดิน ลึก 2 ใน 3 ของความยาวก้านวัด
  6. ปักไว้นาน 1 - 2 นาที แล้วอ่านผล (ใช้สเกลด้านล่างของมิเตอร์)
  7. เมื่อใช้งานเสร็จ ปรับปุ่มไปที่โหมด OFF
  8. ให้ล้างด้วยน้ำสะอาด และใช้มือถูเอาเศษดินออกจากก้านวัด ไม่ควรใช้น้ำยาทำความสะอาด หรือวัสดุถูก้านวัด เพราะจะทำให้การวัดครั้งต่อไปคลาดเคลื่อนได้
  .
  ผลจากการวัดค่าความอุดมสมบูรณ์ของดิน Fertility
  ► หากเข็มชี้ไปที่ Too Little (ด้านซ้ายของ Ideal) หมายถึง ดินมีปริมาณสารอาหารไม่เพียงพอ หรือปริมาณจุลินทรีย์ในการย่อยธาตุอาหารในดินต่ำ
  ค่าสารอาหารในดินโดยเฉลี่ย จะเป็นดังนี้
  ค่าไนโตรเจน (N) น้อยกว่า 50 ppm
  ค่าฟอสฟอรัส (P) น้อยกว่า 4 ppm
  ค่าโพแทสเซียม (K) น้อยกว่า 50 ppm
  .
  ► หากเข็มชี้ไปที่ Ideal (ตรงกลางมิเตอร์) หมายถึง ดินมีปริมาณสารอาหารเพียงพอ เหมาะสม
  ค่าสารอาหารในดินโดยเฉลี่ย จะเป็นดังนี้
  ค่าไนโตรเจน (N) 50 - 200 ppm
  ค่าฟอสฟอรัส (P) 4 - 14 ppm
  ค่าโพแทสเซียม (K) 50 - 200 ppm
  .
  ► หากเข็มชี้ไปที่ Too Much (ด้านขวาของ Ideal) หมายถึง ดินมีปริมาณสารอาหารมากเกินไป หรืออาจมีปัญหาดินเค็ม จะทำให้ราก หรือใบ ไหม้ได้ ต้องแก้ปัญหาโดยการรดน้ำเพิ่ม เพื่อชะล้าง และละลายปุ๋ยส่วนเกินออกไป
  ค่าสารอาหารในดินโดยเฉลี่ย จะเป็นดังนี้
  ค่าไนโตรเจน (N) มากกว่า 200 ppm
  ค่าฟอสฟอรัส (P) มากกว่า 14 ppm
  ค่าโพแทสเซียม (K) มากกว่า 200 ppm
  .
  ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
  .
  ► ราคาเครื่องละ 600 บาท
  ► คิดค่าจัดส่งทั่วประเทศ
  - โดยไปรษณีย์ลงทะเบียน 40 บาท (ส่งถึงผู้รับ ภายใน 3 – 5 วันทำการ)
  - โดยไปรษณีย์ EMS 60 บาท (ส่งถึงผู้รับ ภายใน 1 - 3 วันทำการ)
  .
  ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
  .

  ติดต่อ ต้าร์
  ► โทร กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx696
  กดเพื่อดู Line: xxxxx
  ► Email tarv22hotmail.com
  ► สั่งซื้อ หรือดูสินค้าอื่นๆ ได้ที่ www.tarhomeuse.com
  .
  ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
  .
  สนใจมาดู หรือรับสินค้าได้ที่
  ► บ้านเลขที่ 75 ซอยลาดพร้าว 9
  ► ซอยติดกับห้างบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า ลาดพร้าว (โรงเรียนปานะพันธุ์เก่า)
  ► เข้าซอยมา 5 เสาไฟฟ้า (เสาไฟฟ้าทาสีเขียว-ขาว) บ้านอยู่ขวามือ เป็นซอยตัน เดินไม่หลงแน่นอน
  ► หากนั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ให้ลงสถานีลาดพร้าว ออกทางออกหมายเลข 3 (ลาดพร้าว 17) เดินมาที่ลาดพร้าวซอย9 ประมาณ 600 เมตร
  ► ก่อนเข้ามา กรุณาโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้าก่อนที่ กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx696
  ► สะดวกทุกวัน 8.00 – 20.00 น. ยกเว้นวันพุธ และวันเสาร์

  อ่านเพิ่มเติม
  • อัพเดทล่าสุด31 ต.ค. 2563 08:53 น.
  • ลงขายเมื่อ09 ส.ค. 2559 14:56 น.
  • ตำแหน่งจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  • หมายเลขประกาศ122336395
  เป็นสมาชิกมาแล้ว7 ปี 6 เดือน 24 วัน
  เป็นสมาชิกผ่านช่องทาง

  กรุณาอย่าโอนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
  หากต้องการโอนเงินหรือมัดจำล่วงหน้า

  ตรวจสอบบัญชีรายชื่อคนโกง ที่นี่!

  อุปกรณ์ทำสวน อื่นๆ

  อุปกรณ์ทำสวน เครื่องวัดดิน 2 in 1 วัดค่าปุ๋ย NPK โดยรวม และ pH ดิน Soil pH Meter Fertility Tester ส่งฟรีทั่วประเทศ
  เครื่องวัดดิน 2 in 1 วัดค่าปุ๋ย NPK โดยรวม และ pH ดิน Soil pH Meter Fertility Tester ส่งฟรีทั่วประเทศประเวศ กรุงเทพมหานคร
  THB 450
  อุปกรณ์ทำสวน มิเตอร์วัดดิน 3 in 1 วัดค่าความเป็นกรดด่างของดิน วัดความชื้น และวัดความสว่างของแหล่งปลูก
  มิเตอร์วัดดิน 3 in 1 วัดค่าความเป็นกรดด่างของดิน วัดความชื้น และวัดความสว่างของแหล่งปลูกจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  THB 400
  อุปกรณ์ทำสวน เครื่องวัดกรดด่างดิน และความชื้น รุ่นขาวัดยาวพิเศษ 29.5 ซม.
  เครื่องวัดกรดด่างดิน และความชื้น รุ่นขาวัดยาวพิเศษ 29.5 ซม.ประเวศ กรุงเทพมหานคร
  THB 2,290
  อุปกรณ์ทำสวน เครื่องวัด pH ดิน วัดความชื้นดินเป็นเปอร์เซ็นต์ ยี่ห้อ Takemura ผลิตในญี่ปุ่น รุ่น DM-5
  เครื่องวัด pH ดิน วัดความชื้นดินเป็นเปอร์เซ็นต์ ยี่ห้อ Takemura ผลิตในญี่ปุ่น รุ่น DM-5ประเวศ กรุงเทพมหานคร
  THB 3,500
  อุปกรณ์ทำสวน เครื่องวัดดิน วัด pH ดิน, วัดความชื้นในดิน ยี่ห้อ Takemura รุ่น DM-15
  เครื่องวัดดิน วัด pH ดิน, วัดความชื้นในดิน ยี่ห้อ Takemura รุ่น DM-15ประเวศ กรุงเทพมหานคร
  THB 2,350
  อุปกรณ์ทำสวน เครื่องวัด กรด ด่าง ความชื้น ในดิน แบบ 2in1 รุ่น 1817
  เครื่องวัด กรด ด่าง ความชื้น ในดิน แบบ 2in1 รุ่น 1817ประเวศ กรุงเทพมหานคร
  THB 950
  กดดู อุปกรณ์ทำสวน ทั้งหมด