{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ที่ดิน โคราช หมู่บ้านขี้ตุ่น ถ.ขามทะเลสอ-โคกสูง ต.พลกรัง อ.เมือง หมดอายุหรือถูกปิดไปเนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้ว

เมนู