{itemTopic}

ขออภัยค่ะ เหรียญ 1 บาท ปี 2505 ตราแผ่นดิน หุ้มเชือกเทียนถักพร้อมสร้อยคอเชือกคอตต้อน หมดอายุหรือถูกปิดไปเนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้ว