{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ กรอบช่องตัดหมอกยาริสตัวแรกข้างซ้าย มีข้างเดียวนะครับ ได้รับการปิดประกาศ เนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้วค่ะ