เหรียญ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ หลัง ภปร ปี 2525

เหรียญสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ปี2525 เหรียญดี พิธิยิ่งใหญ่
สร้างขึ้นสืบเนื่องจากวัดบวรนิเวศวิหารและสภากาชาดไทย ได้ดำริที่จะสร้างอาคาร 4 ชั้น ขึ้นในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการพักรักษาของภิกษุ-สามเณรที่อาพาธ ในการนี้ คณะผู้ดำริได้ตกลงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้นามอาคารที่จะสร้างว่า “วชิรญาณวงศ์” เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งองค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ พระองค์นั้น และวางศิลาฤกษ์อาคารใหม่นี้เมื่อเมษายน 2525 ซึ่งเป็นช่วงของการฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยเหรียญปั๊มนี้ด้านหนึ่งมีพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ และอีกด้านหนึ่งได้ขอพระราช ทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญ
พระปรมาภิไธยย่อ ภปร. ประดิษฐานไว้ พร้อมกับขอพระราชทานให้การสร้างอาคารดังกล่าวอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งก็ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาทุกประการ จึงได้จารึกอักษรไว้ในเหรียญว่า
“รัตนโกสินทร์ 200 ปี พ.ศ.2525 สร้างตึกวชิรญาณวงศ์ ร.พ.จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” ได้ทำพิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน พศ.2525 เวลา 18.39-21.19 โดยมีพระเกจิอาจารย์นั่งปรกปลุกเสก คือ
1.พระราชวุฒาจารย์ วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์
2.พระชินวงศาจารย์ วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา
3.พระอุดมสังวรเถร(อุตตมะ) วัดวังก์วิเวการาม จ.กาญจนบุรี
4.พระโพธิสังวรเถร(ฑูรย์) วัดโพธิ์นิมิตร กทม.
5.พระปัญญาพิศาลเถร วัดราชประดิษฐ์ กทม.
6.พระครูสุตาธิการี(ทองอยู่) วัดหนองพะอง จ.สมุทรสาคร
7.พระครูโสภณกัลยาณวัตร(เส่ง) วัดกัลยาณมิตร กทม.
8.พระครูมงคลญาณสุนทร(ผ่อง) วัดจักรวรรดิฯ กทม.
9.พระอาจารย์สมชาย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี
10.พระครูปลัดสัมพิพัฒนญาณาจารย์(ไพบูลย์) วัดรัตนวนาราม จ.พะเยา
11.ครูบาชัยวงศาพัฒนา วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน
12.พระครูสันติวรญาณ(สิม) วัดถ้ำผาป่ล้อง จ.เชียงใหม่
13.พระสุพรรณ ปิยธโร วัดเวฬุวนารามฉะเลียงลับ จ.เพชรบูรณ์
14.ครูบาธรรมชัย วัดทุ่งหลวง จ.เชียงใหม่
15.พระอาจารย์สุวัฒน์ วัดถ้ำศรีแก้ว จ.สกลนคร

850ราคารวมมูลค่าของแถมแล้ว (ถ้ามี)

ขายมือสอง

เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์


หมายเลขประกาศ: 131099696

แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

เมนู