{itemTopic}

ขออภัยค่ะ เครื่องทากาวด้านเดียว ชนิดใช้ความร้อน (hot melt glue machine) หมดอายุหรือถูกปิดไปเนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้ว

เมนู