{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ หลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง พร้อมสีผึ้งเขียว ด้านหลัง และ บน พ.ศ. 2506 ได้รับการปิดประกาศ เนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้วค่ะ

เมนู