โปรแกรมทนายความ สามารถเก็บแฟ้มสำนวนคดีได้ พร้อมฟอร์มศาลA4

โปรแกรมทนายความ(PLaw Form) สามารถเก็บแฟ้มสำนวนคดีได้ พร้อมฟอร์มศาล

คุณสมบัติของโปรแกรมทนายความ
1. สามารถสร้างแฟ้มคดีได้ไม่จำกัด
2. แต่ละแฟ้มคดีสามารถระบุได้ว่าเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับศาลและความอะไร และโปรแกรมจะทำการ Link ไปยังแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาลและความดังกล่าวให้อัตโนมัติ
3. แต่ละแฟ้มสามารถบันทึกข้อมูลเบื้องต้นของคดี เช่น ชื่อ ที่อยู่ ของโจทก์ จำเลย ทนาย ฐานความผิด ทุนทรัพย์ ไว้ได้ และโปรแกรมจะทำการ Link ข้อมูลเบื้องต้นไปยังทุกๆ เอกสารใน สำนวนให้อัตโนมัติ
4. สามารถพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ และเก็บไว้ในสำนวนให้ทันที
5. สามารถสแกนเอกสารของคู่ความหรือศาลไว้ในคดีได้
6. สามารเก็บรวบรวมสำนวนคดีทั้งหมดไว้ในโปรแกรม โดยโปรแกรมแยกให้ว่าในแต่ละคดี ได้มีการจัดทำเอกสารและสแกนเอกสารใดเข้ามาเก็บไว้แล้วบ้าง เพื่อสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของคดีได้
7. สามารถค้นหาคดี โดยค้นหาจาก เลขคดี ชื่อโจทก์ หรือชื่อจำเลย หรือวันที่ทำคดี ก็ได้
8. สามารถบันทึกกระบวนการพิจารณาของแต่ละคดีเก็บไว้ในโปรแกรม และสามารถพิมพ์ออกมาเป็นรายงานกระบวนพิจารณาได้
9. ในส่วนของพยาน โปรแกรมจะทำการ Link ไปยังแบบฟอร์มบัญชีพยานให้อัตโนมัติ
10. มีตัวอย่างคำฟ้อง คำให้การคดี คำร้อง คำแถลง ในคดีต่างๆ ให้ และสามารถ Copy ตัวอย่างดังกล่าวไปไว้ยังคดีที่ต้องการพิมพ์ได้
11. บันทึกรายรับ-รายจ่าย ของแต่ละคดี
12. รายงานนัดหมายของทนายแต่ละท่าน

Update Version 1.7
- เพิ่มแบบฟอร์มคดีผู้บริโภค
- ค้นหาคดีจากเลขบัตรประชาชน ของโจทก์ หรือจำเลย ได้
- สามารถนำไฟล์ PDF มาเก็บไว้ในสำนวนคดีได้
- สามารถใช้งานบน Windows 7 ได้
- ปรับปรุง การทำงานของโปรแกรมให้ทำงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
- ปรับมาใช้ Firebird เป็น Database
- Update แบบฟอร์มศาล ขนาด A4

ทดลองใช้โปรแกรมทนายความ ที่ http://www.syserp.com
(บันทึกได้ 3 คดี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
บจก.เอ็มทีไอเอส
เลขที่ 18 ห้องเลขที่ B1 ซ.รามอินทรา 32 แยก 4 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
TEL. 0-2943-7466
Mobile (66)+86-319-5389
http://www.syserp.com
E-mail:mtis.erp@gmail.com

3,900ราคารวมมูลค่าของแถมแล้ว (ถ้ามี)

ขายมือหนึ่ง

บางเขน กรุงเทพมหานคร


หมายเลขประกาศ: 136614778

แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

เมนู