{itemTopic}

ขออภัยค่ะ หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน (ธารทหาร) รุ่นสร้างหอระฆัง ๖๐ องค์ที ๑ หมดอายุหรือถูกปิดไปเนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้ว

2,500