{itemTopic}

ขออภัยค่ะ เหรียญสมเด็จพุฒาจารย์โต รุ่นสร้างหอระฆังมหามงคล วัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี รหัส ก.19 หมดอายุหรือถูกปิดไปเนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้ว

เมนู