{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ ที่ดินเหมาะทำธุรกิจ ใกล้ บขส.3 ใหม่ ถนนเลี่ยงเมืองฯ laksap.com ได้รับการปิดประกาศ เนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้วค่ะ

เมนู