{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ เหรียญหลวงพ่อทวด พิทักษ์แผ่นดิน เนื้อเงินลงยาลายธงชาติ ได้รับการปิดประกาศ เนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้วค่ะ